Czym jest Metaverse? Jak to działa?

Metaversa to wirtualne środowisko, w którym ludzie mogą wykonywać różne zadania.

Termin „Metaverse” został pierwotnie użyty przez pisarza science fiction Neala Stephensona w jego wpływowej powieści Snow Crash z 1992 r. na określenie środowiska wirtualnej rzeczywistości połączonego przez Internet i dostępnego z dowolnego urządzenia, takiego jak komputer czy smartfon z połączeniem internetowym.

Dzisiejsze Metaverse nie odbiega zbytnio od wersji Stephensona. Choć nie istnieje jeszcze w pełni, można myśleć o Metaverse jako o mozaice wirtualnych światów online, które istnieją w sieci. W Metaverse ludzie mogą robić różne rzeczy, na przykład posiadać wirtualne nieruchomości, grać w gry, pracować i spotykać się z innymi ludźmi.

Dla dzieci oznacza to nieograniczone możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich, zdobywania nowych umiejętności i odkrywania swoich zainteresowań. Minecraft, na przykład, jest już wykorzystywany w środowiskach edukacyjnych, aby zapoznać dzieci z różnymi kulturami poprzez Metaverse.

Dzieci mogą naprawdę skorzystać z Metaverse, zarówno grając w gry online z przyjaciółmi, jak i uczestnicząc w wirtualnych zajęciach na platformach edukacyjnych. Istnieją jednak także pewne potencjalne minusy tej nowej technologii, takie jak cyberprzemoc i kontakt z nieodpowiednimi treściami. Ostatecznie to rodzice i nauczyciele będą musieli pomóc dzieciom poruszać się w metawersum w bezpieczny i produktywny sposób.

Co Metaverse może oznaczać dla dzieci?

Pierwsze badania pokazują, że eksperci nie są zbyt optymistyczni, jeśli chodzi o wpływ Metaverse na dzieci.

Powołując się na negatywne skutki mediów społecznościowych, takie jak depresja, samookaleczenia i wiele innych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, eksperci zauważają, że Metaverse może być jeszcze gorsze.

Warto jednak zauważyć, że problem nie leży w samym Metaverse. Jak już wspomniano, Metawersum może być wspaniałą okazją do nauki, zwłaszcza w dzisiejszej kulturze cyfrowej. Gry i rzeczywistość wirtualna (VR), jeśli są odpowiednio wykorzystywane, mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Południowej Kalifornii nad grami budującymi empatię.

Problem polega na tym, że firmy, które w dużej mierze wykorzystały niepewność całego pokolenia za pośrednictwem mediów społecznościowych, to te same firmy, które stoją na czele rozwoju Metaverse.

Istnieje obawa, że Metaverse może tylko pogłębić problemy, jakie stworzyły media społecznościowe, zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia psychicznego młodych ludzi. Na przykład, wirtualne środowiska powodują samotność, a uczestnicy są narażeni na kontakt z niebezpiecznymi treściami, które mają związek z samobójstwami.

Zalety i wady Metaverse dla dzieci

Zalety

Metaverse ma wiele zalet dla dzieci, zwłaszcza z punktu widzenia edukacji.

Z pomocą takiej technologii uczniowie mogą łatwo przyswoić sobie abstrakcyjne pojęcia w bardziej angażujący sposób. Metawersum oferuje także niemal rzeczywiste, praktyczne doświadczenia, które mogą być bardzo korzystne dla dzieci i pomóc im lepiej zrozumieć otaczający je świat i sposób działania różnych rzeczy.

Ponadto Metaverse może poprawić umiejętności społeczne dzieci. Media społecznościowe często obwinia się za wzrost samotności i depresji wśród dzieci. Z drugiej strony, Metaverse może zapewnić bezpieczne i kontrolowane środowisko, w którym dzieci będą mogły nawiązywać kontakty z rówieśnikami i zawierać nowe przyjaźnie. Co więcej, może ono pobudzać kreatywność i rozwijać inteligencję społeczną u dzieci.

Wreszcie, to świetna zabawa. Dla rodziców może to być świetny sposób na nawiązanie więzi z dziećmi i nauczenie ich różnych umiejętności i wiedzy w mniej stresującym otoczeniu. Jeśli tylko rodzice są świadomi potencjalnych niebezpieczeństw i podejmują odpowiednie kroki w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, Metaverse może być dla nich wspaniałym miejscem do odkrywania i uczenia się.

Wady

Metaverse stwarza także pewne potencjalne zagrożenia dla dzieci, takie jak cyberprzemoc i brak prywatności.

Cyberprzemoc jest poważnym problemem, ponieważ dzieci mogą stać się celem ataków i być nękane przez anonimowych użytkowników. Ponadto istnieje ryzyko, że dzieci będą narażone na kontakt z nieodpowiednimi treściami, takimi jak przemoc, treści seksualne i mowa nienawiści.

Co więcej, niektórzy eksperci obawiają się, że Metaverse może być dla dzieci uzależniające. Ze względu na bardzo wciągający i angażujący charakter Metaverse, dzieci mogą mieć trudności z kontrolowaniem swojego czasu i ograniczeniem korzystania z Metaverse.

Kolejnym problemem w Metaverse może być prywatność. W przypadku dzieci jeszcze ważniejsze jest, aby zdawać sobie sprawę z takich zagrożeń. Korzystając z Metaverse, dzieci mogą nieumyślnie udostępniać informacje osobiste, takie jak adres zamieszkania lub inne dane osobowe.

Poza zagrożeniami fizjologicznymi, należy także wziąć pod uwagę fizyczne zagrożenia związane z Metaverse. Intensywne korzystanie z zestawów słuchawkowych VR może prowadzić do takich objawów, jak zawroty, mdłości i bóle głowy. I choć efekty te są zwykle tymczasowe, to jednak mogą być dość uciążliwe.

Ostatnim problemem związanym z Metaverse jest nierówny dostęp. Nie każde dziecko będzie miało dostęp do Internetu lub zestawu słuchawkowego VR. A bez takiego dostępu mogą znaleźć się w niekorzystnej sytuacji, zarówno edukacyjnej, jak i społecznej.

Jak chronić dzieci i młodzież w Metaverse

Ochrona młodych ludzi jest wspólnym obowiązkiem. Dlatego rodzice muszą ściśle monitorować aktywność swoich dzieci w Metaverse.

Jak wszystko inne, Metaverse ma swoje wady i zalety. Dla rodziców najważniejsza jest świadomość tych zagrożeń i podejmowanie działań mających na celu ochronę przed nimi swoich dzieci. Na początek należy ściśle monitorować aktywność dziecka w sieci. Ogranicz dostęp do potencjalnie szkodliwych treści i uważnie obserwuj, co widzi i robi w Metaverse.

Powinieneś także ustalić jasne zasady i wytyczne dotyczące korzystania z Metaverse i powtarzać je, aby dzieci chętniej ich przestrzegały. Pomoże to stworzyć bezpieczniejsze środowisko dla wszystkich użytkowników, a zwłaszcza dla dzieci.

Ponadto należy przekazać dzieciom wskazówki dotyczące właściwego zachowania w kontaktach z innymi osobami w sieci. Podkreśl, jak ważne jest okazywanie szacunku i poważanie dla innych, nawet jeśli są to nieznajomi.

Pamiętaj też, że Metaverse to tylko część życia Twojego dziecka. Ważne jest, aby zachęcać je do zachowania równowagi między światem wirtualnym i rzeczywistym. Powinny one nadal spędzać czas na świeżym powietrzu, kontaktować się z ludźmi twarzą w twarz i wykonywać inne czynności.

Producenci i firmy technologiczne także muszą przyczynić się do ochrony dzieci. Choć oczekiwanie, że duże firmy będą miały taki sam kompas moralny jak rodzice, może być mrzonką, możemy przynajmniej mieć nadzieję, że będą one bardziej pilnie moderować treści i kontrolować niewłaściwe zachowania. W końcu w ich najlepszym interesie leży ochrona bazy użytkowników, która utrzymuje je na powierzchni.

Na początek, urządzenia VR i systemy metaverse powinny być projektowane z myślą o wygodzie i dobrym samopoczuciu dzieci. Należy zachęcać je do zgłaszania nadużyć lub nieodpowiednich zachowań. Powinny też istnieć jasne mechanizmy reagowania na takie zgłoszenia. Ponadto urządzenia VR i platformy metaverse powinny być wyposażone w środki bezpieczeństwa online, takie jak oprogramowanie antywirusowe, ochrona hasłem i szyfrowanie.

Ogólnie rzecz biorąc, ochrona dzieci przed zagrożeniami związanymi z metaverse to wspólna odpowiedzialność. Rodzice muszą dołożyć wszelkich starań, aby wraz z dziećmi poruszać się po tym nowym cyfrowym świecie. Jednak firmy technologiczne powinny również dążyć do tego, aby metawersja stała się bezpieczniejszym miejscem dla młodych użytkowników, wdrażając zabezpieczenia przed powszechnymi zagrożeniami, takimi jak cyberprzemoc i udostępnianie nieodpowiednich treści.